Կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարություն

«Այդ Օրը Աստվածային ողորմածության Աջը վերացրեց բոլոր տարբերություները: Աստծո ծառաները և Նրա սպասավորուհիները դիտվում են որպես միևնույն դիրքը զբաղեցնողներ»:

(Բահաուլլա)