Բահայի աղոթք ապագա մայրերի համար

Ո ̄վ իմ Տեր: Ո ̄վ իմ Տեր: Գովերգում եմ Քեզ  ու շնորհակալ եմ այն  բանի  համար,

ինչով դու ընծայել ես Քո  խոնարհ սպասվորուհուն, ստրկուհուն` Քեզ  կոչ  անող ու  Քեզ աղերսող, քանզի, հիրավի,  դու ուղարկել ես նրան Քո ակնհայտ   Արքայություն, արժանացրել նրան անսալ  Քո  վեհ  Կանչին  այս անցողիկ  աշխարհում ու  տեսնել Քո Նախանշանակները, որ վկայում են ամեն գոյի վրա  Քո հաղթական տիրակալության գալուստի մասին:

Ո  ̄ վ իմ Տեր, Քեզ եմ ես նվիրում այն, ինչ կրում եմ իմ արգանդում: Ուրեմն, թույլ տուր

այս զավակին Քո  ողորմածությամբ  ու  առատաձեռնությամբ Քո Արքայությունում դառնալ արժանի ու երջանիկ, ̈թող նա աճի ու զարգանա Քո խրատի հովանու տակ:

Հիրավի,  ̧դու  Բարեբեր ես: Հիրավի, դու Մեծ Ողորմածության Տերն ես:

(Աբդուլ —  Բահա)