Բահայիների աղոթքները երեխաների համար

Երեխաների համար

Ո՜վ Աստված: Դաստիարակիր այս երեխաներին: Այս երեխաները Քո պարտեզի բույսերն են, Քո մարգագետնի ծաղիկներն են, Քո այգու վարդերը: Թող Քո անձրևը լցվի նրանց վրա, թող Ճշմարտության Արևը շողա նրանց վրա Քո սիրով: Թող Քո քամու շունչը թարմացնի նրանց, որպեսզի նրանք աճեն, սովորեն, զարգանան ու հանդես գան լավագույն  գեղեցկությամբ:

Դու Ընծայող ես: Դու Կարեկցող ես:

(Աբդուլ-Բահա)