Երեխաների դաստիրակություն

Ո ̄վ սիրող մայրեր, հիրավի գիտցեք, որ Աստծո աչքերում Նրան ծառայելու ձևերից լավագույնը երեխաներին դաստիրակելն ու բոլոր մարդկային կատարելություններն ուսուցանելն է և անհնարին է պատկերացնել առավել վեհ աշխատանք:

(Աբդուլ-Բահա)