Կանանց կրթությունը

Որոշ մարդիկ պնդում են, որ կանացի ընդունակությունները հավասար չեն տղամարդկային ունակություններին, և որ նա թերի է ստեղծված: Դա բացարձակ սուտ է: Կանանց և տղամարդկանց ունակությունների միջև տարբերությունների միակ պատճառը նրանց տրված հնարավորություններն ու կրթության միջև տարբերություններն են: Մինչ այժմ կինը զրկված էր իրավունքներից և հավասար զարգացման արտոնությունից: Եթե նրան տրվեն հավասար հնարավորություններ, նա անկասկած կհավասարվի տղամարդուն:

(Աբդուլ-Բահա)