Մարդկությունը որպես ճախրող թռչուն

Մարդկային աշխարհը կարելի է պատկերացնել որպես մի թռչուն, որի թևերից մեկը տղամարդն է, իսկ մյուսը` կինը: Երկու թևերն էլ պետք է հավասարապես զարգանան, որպեսզի թռչունը կարողանա թռչել:  

Քանի թևերից մեկը թույլ է, թռիչքն անհնարին է: Մինչև կանանց աշխարհը չհավասարվի տղամարդկանց աշխարհին բոլոր առաքինություններով և կատարելություններով, ճշմարիտ առաջընթաց ու ծաղկում չի լինի:

(Աբդուլ-Բահա)